6. trieda – Včielka

Vekové rozhranie: 5 – 6 ročné
Pani učiteľky: Alenka a Janka

Prázdniny sú ako vták,

letia rýchlo, veru tak.

V šiestej triede čas sa kráti,

stretneme sa, kamaráti.

Predškoláci budú z nás,

ubehne nám rýchlo čas.

Budeme sa všetci spolu

pripravovať na „veľkú“ školu.

Tešíme sa už na vás

a úsmev veľký vám posielajú

vaše pani učiteľky.

Naša škôlka

Foto galéria