3. trieda – Vážka

Vekové rozhranie: 3 – 4 ročné
Panie učiteľky: Martinka, Adelka

Deti z triedy „Vážka“ navštevujú materskú školu už druhý rok. Sú teda už veľkí škôlkari, ktorí chodia do MŠ s úsmevom. V aktuálnom školskom roku sa v našom triednom kolektíve stretli kamaráti z dvoch tried – bývalej húseničkovej a bývalej lienkovej. To znamená, že sa postupne spoznávajú a vytvárajú si nové priateľstvá. Veríme, že z nich budú dobrí kamaráti, že nám bude spolu veselo nie len pri hre, ale aj pri spoznávaní nových vecí.

Naša škôlka

Foto galéria