4. trieda – Motýlik

Vekové rozhranie: 4 – 5 ročné
Panie učiteľky: Janka, Alenka

Deti z motýlikovej triedy sú už na prostredie MŠ zvyknuté, pretože navštevovali škôlku aj minulý školský rok. Našou prioritou v tomto školskom roku bude scelovať  kolektív, keďže sa tu zišli deti z dvoch bývalých tried, upevňovať a podnecovať nové kamarátstva, upevňovať samoobslužné činnosti a postupne dosiahnuť čo najväčšiu samostatnosť v tejto oblasti. Chceme dosiahnuť, aby sa z našich detí stali spokojní a šťastní škôlkari.

Naša škôlka

Foto galéria