5. trieda – Mravček

Vekové rozhranie: 5 – 6 ročné
Panie učiteľky: Alenka, Marienka

Deti tejto triedy sú spolu už tretí rok, majú vytvorené vzájomné priateľstvá. Sú pohybovo zdatné, majú bohaté vedomosti z rôznych vzdelávacích oblastí. V tomto školskom roku bude našou prioritou pripraviť deti na vstup do základnej školy a ďalší aktívny život v spoločnosti.

Naša škôlka

Foto galéria