6. trieda – Včielka

Vekové rozhranie: 5 – 6 ročné
Panie učiteľky: Ágika, Nórika

Dievčatá sa rady hrajú rolové hry a chlapci konštruktívne. Je to homogénna skupina detí, ktorá sa pripravuje na vstup do základnej školy.

Naša škôlka

Foto galéria