Aktivity

 • tematické vychádzky s cieľom rozšíriť poznatky detí z rôznych oblastí, napr. do Baníckeho múzea, prírodovednej expozície múzea, do hvezdárne, pekárne, stolárskej dielne,  na stanicu hasičského a záchranného zboru, do galérie…,
 • výtvarné tvorivé dielne rodičov a detí,
 • rôzne športové aktivity,
 • Šarkaniáda,
 • Logik – zábavno-vedomostné dopoludnie,
 • Bystrá hlavička – matematika a logika zábavne i vážne,
 • Olympijský týždeň,
 • Týždeň zdravia,
 • Týždeň detskej radosti,
 • prednes poézie a prózy,
 • posedenie pri ľudovej piesni,
 • oslavy Dňa matiek
 • Deň rodiny,
 • karneval,
 • výstavky prác z výtvarných a pracovných aktivít,
 • aktivity k predčitateľskej gramotnosti,
 • návštevy predškolákov na oddelení detskej literatúry a hudobnom oddelení Gemerskej knižnice P. Dobšinského,
 • základy počítačovej gramotnosti,
 • predplavecká príprava,
 • pobyt detí v škole v prírode….. a mnohé ďalšie
 • podujatia v spolupráci so:  ZŠ Ulica pionierov, ZŠ Zlatá ul., ZŠ Zakarpatská ul., Základnou umeleckou školou,  Gemerským osvetovým strediskom,  ŠOP Správa NP Slovenský kras v Brzotíne, Centrom voľného času, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie…