Denný poriadok

6:30 h

začiatok prevádzky MŠ

6:30 – 9:00 h

schádzanie sa detí
hry a činnosti podľa výberu detí
zdravotné cvičenie

9:00 – 9:30 h

osobná hygiena
desiata

9:30 – 11:30 h

vzdelávacia aktivita
pobyt vonku

11:30 – 12:30 h

osobná hygiena
obed

12:30 – 14:30 h

odpočinok

14:30 – 15:00 h

osobná hygiena
olovrant

15:00 – 16:30 h

vzdelávacia aktivita
hry a činnosti podľa výberu detí
rozchádzanie detí

16:30 h

ukončenie prevádzky MŠ