Náš tím

Pedagogickí zamestnanci:

Alica BENEDIKTYOVÁ
riaditeľka školy

Adela FANFAROVÁ
zástupkyňa riaditeľky

Viera BÍRÓOVÁ
učiteľka

Eleonóra CMORIKOVÁ
učiteľka

Bc. Ivana DOROVÁ
učiteľka

Katarína HEDMEGOVÁ
učiteľka

Bc. Ivana PRCÚCHOVÁ
učiteľka

Jana PROSCHINGEROVÁ
učiteľka

Katarína REBOVÁ
učiteľka

Mgr. Martina SIRKOVSKÁ
učiteľka

Alena SMIDOVÁ
učiteľka

Beáta TAMÁŠ
učiteľka

Mgr. Adriána TURENSKÁ
učiteľka

Mgr. Patricia ŠIMONOVÁ
pedagogická asistentka

Prevádzkoví zamestnanci:

Viera KÓŇOVÁ
upratovačka

Eva KRAPKOVÁ
upratovačka

Angela SZABÓOVÁ
upratovačka

Alexander ZAJAČKO
údržbár

Zamestnanci školskej jedálne:

Iveta DORČÁKOVÁ
vedúca školskej jedálne

Erika LEBOVSKÁ
kuchárka

Edita TAMÁSOVÁ
kuchárka

Valéria BAKOŠOVÁ
pomocná sila

Andrea BARCZIOVÁ
pomocná sila

Jarmila FABIÁNOVÁ
pomocná sila

Jaroslava ZATROCHOVÁ
pomocná sila