Náš tím

Pedagogickí zamestnanci:

Alica BENEDIKTYOVÁ
riaditeľka školy

Adela FANFAROVÁ
zástupkyňa riaditeľky

Viera BÍRÓOVÁ
učiteľka

Monika BOLAČEKOVÁ
učiteľka

Bc. Ivana DOROVÁ
učiteľka

Katarína HEDMEGOVÁ
učiteľka

Jana PROSCHINGEROVÁ
učiteľka

Mgr. Martina SIRKOVSKÁ
učiteľka

Mgr. Adriána VARGOVÁ
učiteľka

Mgr. Patricia ŠIMONOVÁ
pedagogická asistentka

 

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Viera KÓŇOVÁ
upratovačka

Angela SZABÓOVÁ
upratovačka

Alexander ZAJAČKO
údržbár

Zamestnanci školskej jedálne:

Iveta DORČÁKOVÁ
vedúca školskej jedálne

Erika LEBOVSKÁ
kuchárka

Edita TAMÁSOVÁ
kuchárka

Andrea BARCZIOVÁ
pomocná sila

Jarmila FABIÁNOVÁ
pomocná sila

Margaréta MAKRANSKÁ
pomocná sila