Náš tím

Pedagogickí zamestnanci:

Alica BENEDIKTYOVÁ
riaditeľka školy

Adela FANFAROVÁ
zástupkyňa riaditeľky

Viera BÍRÓOVÁ
učiteľka

Eleonóra CMORIKOVÁ
učiteľka

Bc. Ivana ČIŽMÁROVÁ
učiteľka

Alena EMŐDIOVÁ
učiteľka

Mária GAJDOŠOVÁ
učiteľka

Katarína HEDMEGOVÁ
učiteľka

Mgr. Janka MOLČÍKOVÁ
učiteľka

Jana PROSCHINGEROVÁ
učiteľka

Mgr. Martina SIRKOVSKÁ
učiteľka

Alena SMIDOVÁ
učiteľka

Agnesa VRZALOVÁ
učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Viera KÓŇOVÁ
upratovačka

Eva KRAPKOVÁ
upratovačka

Angela SZABÓOVÁ
upratovačka

František ALBERT
údržbár

Zamestnanci školskej jedálne:

Iveta DORČÁKOVÁ
vedúca školskej jedálne

Anna DUBEŇUKOVÁ
hlavná kuchárka

Edita TAMÁSOVÁ
kuchárka

Andrea BARCZIOVÁ
pomocná sila

Katarína BOŽOK
pomocná sila

Jarmila FABIÁNOVÁ
pomocná sila

Erika LEBOVSKÁ
pomocná sila