Občianske združenie rodičov

Občianske združenie „Naša škôlka – Rožňava“
bolo založené  v súlade so Zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, od: 18.10.2012

sídlo OZ: Ul. Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
IČO: 42252555
číslo účtu – IBAN: SK41 0200 0000 0028 2014 8691
kód banky: 0200 – Všeobecná úverová banka

VÝKONNÝ VÝBOR: 

Mgr. Erika Čefová
Predseda

Mgr. Veronika Bodnárová
Podpredseda

Mgr. Katarína Korcsmárosová
Hospodár

Monika Vikiszályová
Tajomník

Mgr. Romana Bakošová
Člen

Ing. Blanka Buvalová
Člen

Martina Rožaiová
Člen

Ing. Natália Vasas
Člen