Občianske združenie rodičov

Občianske združenie „Naša škôlka – Rožňava“
bolo založené  v súlade so Zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, od: 18.10.2012

sídlo OZ: Ul. Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
IČO: 42252555
číslo účtu – IBAN: SK41 0200 0000 0028 2014 8691
kód banky: 0200 – Všeobecná úverová banka

VÝKONNÝ VÝBOR: 

Mgr. Adriána Turenská
Predseda

Mgr. Veronika Bodnárová
Tajomník

Mgr. Katarína Korcsmárosová
Hospodár

Mgr. Jarmila Lorková
Člen

Ing. Martina Tindúrová
Člen

RNDr. Martina Tešlárová
Člen

Martina Rožaiová
Člen

Naša škôlka
Marek Varga
Člen

Mgr. Benita Horňáková
Člen