Podporili nás

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavujú priazeň finančnou pomocou,
svojimi šikovnými rukami a ochotou, či bystrým umom:

Vladimír Polóny
rodina Tešlárová
Ing. René Turenský
rodina Piatková
Peter Gemerský

Marek Varga
rodina Helmeczy
JUDr. Martina Csizmadia
rodina Korcsmárosová
rodina Hudáčeková

rodina Tindúrová
rodina Grančáková
rodina Kelemenová
rodina Máziková
Ing. Lucia Liptáková

rodina Bartová
Marián Farkaš
rodina Gotthard
Henrieta Kerekešová
Bc. Agnesa Vodová

Vďaka patrí aj všetkým ostatným nemenovaným rodičom, či rodinným príslušníkom, ich priateľom i známym, ktorí poskytli 2% dane z príjmu.

nasaskolka.eu
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka