Podporili nás

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavujú priazeň finančnou pomocou,
svojimi šikovnými rukami a ochotou, či bystrým umom:

rodina Telecká
Ing. René Turenský
Peter Gemerský

Marek Varga
rodina Helmeczy
rodina Korcsmárosová

rodina Tindúrová
rodina Kelemenová
rodina Máziková

rodina Bartová
Marián Farkaš
rodina Gotthard

Vďaka patrí aj všetkým ostatným nemenovaným rodičom, či rodinným príslušníkom, ich priateľom i známym, ktorí poskytli 2% dane z príjmu.

nasaskolka.eu
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka