Podporili nás

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavujú priazeň finančnou pomocou,
svojimi šikovnými rukami a ochotou, či bystrým umom:

Vladimír Polóny
rodina Tešlárová
rodina Szendi
rodina Piatková
Peter Gemerský

Ing. Mária Knábelová
rodina Stahonová
JUDr. Martina Csizmadia
František Máté
rodina Hudáčeková

rodina Mihaliková
Pavol Galovič
Lucia Hronyeczová
MUDr. Roman Bröstl
Ing. Lucia Liptáková

rodina Králov
Marián Farkaš
rodina Gotthard
Henrieta Kerekešová
Bc. Agnesa Vodová

Vďaka patrí aj všetkým ostatným nemenovaným rodičom, či rodinným príslušníkom, ich priateľom i známym, ktorí poskytli 2% dane z príjmu.

Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka
Naša škôlka