Rada školy

Katarína Hedmegová

predseda rady školy
zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Martina Sirkovská
zástupca pedagogických zamestnancov

Viera Kóňová
zástupca nepedagogických zamestnancov

kpt. PhDr. Marcela Švarcová
zástupca rodičov

Mgr. Katarína Korcsmárosová
zástupca rodičov

Karin Filická
zástupca rodičov


Ing. Karol Kováč
zástupca mestského zastupiteľstva


Mgr. Matúš Bischof
zástupca mestského zastupiteľstva


Mgr. Dionýz Kemény
zástupca mestského zastupiteľstva