Rada školy

Katarína Hedmegová

predseda rady školy
zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Martina Sirkovská
zástupca pedagogických zamestnancov

Viera Kóňová
zástupca nepedagogických zamestnancov

PhDr. Marcela Švarcová
zástupca rodičov

Mgr. Katarína Korcsmárosová
zástupca rodičov

Bc. Beáta Helmeczy
zástupca rodičov


Ing. Karol Kováč
zástupca mestského zastupiteľstva


Mgr. Matúš Bischof
zástupca mestského zastupiteľstva


Mgr. Dionýz Kemény
zástupca mestského zastupiteľstva