Rada školy

Katarína Hedmegová

predseda rady školy
zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Martina Sirkovská
zástupca pedagogických zamestnancov

Viera Kóňová
zástupca nepedagogických zamestnancov

PhDr. Marcela Švarcová
zástupca rodičov

Mgr. Katarína Korcsmárosová
zástupca rodičov

Bc. Beáta Helmeczy
zástupca rodičov


Mgr. Matúš Bischof
delegovaný zástupca zriaďovateľa 


Mgr. Michal Drengubiak
delegovaný zástupca zriaďovateľa


Mgr. Róbert Kobezda
delegovaný zástupca zriaďovateľa