Rada školy

Alena Smidová – predseda rady školy
Zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Janka Molčíková
Zástupca pedagogických zamestnancov

Viera Kóňová
Zástupca nepedagogických zamestnancov

RNDr. Martina Tešlárová
Zástupca rodičov

Ing. Martina Tindúrová
Zástupca rodičov

Karin Filická
Zástupca rodičov


Ing. Karol Kováč
Zástupca mestského zastupiteľstva


Mgr. Matúš Bischof
Zástupca mestského zastupiteľstva


Mgr. Dionýz Kemény
Zástupca mestského zastupiteľstva